Khudozhestvenny

Ulitsa Arbatskaya ploshad, dom 14

m. Arbatskaya

http://arbat-moskino.ru

Large hall - 474 seats, Small halls - 50 seats, info@cinema1909.ru

call-center +7 (495) 098 03 50
Moscow International Film Festival, © 2022